document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("福建考古研究发现台湾海峡曾…"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("中国发现迄今最早的毛颚动物…"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("中华先民8000年前就开始饲养…"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("中国螈化石改写亚洲四足动物…"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("鸟类起源源于恐龙又添新证"); document.write(""); document.write(""); document.write("
");