document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("苏州相城陆慕发现宋代陶窑"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("重庆永川汉东城遗址发现宋代市镇遗存"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("宁夏开城安西王府遗址长虫梁城址Ⅰ号基址发…"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("湖北随州杨家河发现汉魏六朝墓群"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("济南历城发现战国大型墓葬和周代木构水井"); document.write(""); document.write(""); document.write("
"); document.write("青海民和喇家遗址考古发掘再获重要发现"); document.write(""); document.write(""); document.write("
");